Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kovo mėn. parapijoje

Kovo mėnuo parapijoje

 1. Nuo kovo 1 d. grįžtame į pastovų šv. Mišių laiką: darbo dienomis 8 ir 18 val.; šeštadieniais 10 ir 18 val.; sekmadieniais 8; 9:30; 11; 12:30 ir 18 valandomis.
 2. Gavėnios laike Kryžiaus kelias einamas sekmadieniais 12 val. ir penktadieniais 17 val.
  Sumos metu giedami „Graudūs verksmai“.
 3. Kovo 7 d. Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis.
 4. Kovo 9 d. 18 val. kviečiame vyrus bendrai maldai.
  Šv. Mišios ir susitikimas su šv. Raštu vyrams „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
 5. Kovo 12 d. „24 valandos Viešpačiui“.
 6. Susitaikinimo pamaldos-gavėnios rekolekcijos vyks kovo 7-14 d. nuo 17 val.
 7. Kovo 21 d. 12:30 val. šv. Mišiomis prasideda Šeimos metai.
 8. Kovo 24 d. pasninko diena vyrams.
 9. Kovo 28 d. Verbų sekmadienis (šv. Velykos balandžio 4 d.).

Esate laukiami.