Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kristaus Kančios – Verbų sekmadienis

Mieli parapijiečiai, brangūs tikintieji,

Šis sekmadienis yra Kristaus Kančios sekmadienis – Verbos!

Prasideda Didžioji Savaitė.
Šį sekmadienį visų šv. Mišių metu bus skaitoma Kristaus kančios istorija ir šventinamos Jūsų atsineštos verbos.

Sumos metu, 12:30 val., atliksime gražiąją Verbų sekmadienio procesiją.

Ramybė ir tarpusavio meilė telydi mus!

Kun. Gintaras A. Jonikas
Jūsų klebonas