Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kryžiaus Kelio mąstymas

GARBINAME TAVE, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave….

Gavėnios laikotarpiu KRYŽIAUS KELIO mąstymas: penktadieniais 17:30 val., sekmadieniais 12:00 val.

Nuotraukose: Kelios akimirkos iš kovo 03 d., sekmadienio, 12 val. Kryžiaus Kelio, veda klebonas kun. Gintaras Jonikas, apmąstymus skaito Gintarė ir Deimantė.

Ačiū choristams ir visiems, kurie dalyvavo ir meldėsi kartu.

Tiesa, kiekviena kryžiaus kelio stotis – unikalus a.a. kunigo Antano RIMAVIČIAUS (1865–1933) skulptūros darbas – bareljefas. Apie jo kūrybą informacijos galima rasti internete ir stende mūsų bažnyčioje. Prisiminkite šiuo gavėnios metu, ypatingai kada dabar apmąstome Kryžiaus Kelią žiūrėdami į jo jau prieš šimtmetį kurtus medinius bareljefus, šį talentingą menininką ir kunigą

Kelios akimirkos:

Video:

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!
Rekolekcijų penktadienio Gavėnios Kryžiaus kelio mąstymas, veda Vladas, Gintarė ir Karolina. 2024 03 22.

Kelios akimirkos nuotraukose:

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!
Verbų sekmadienio Kryžiaus kelio mąstymas, veda Vladas Šileikis. 2024 03 24.

Kelios akimirkos nuotraukose: