Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kryžius „Karavykas“ – nepamirškime!

KARAVAKAS – EPIDEMIJŲ – KRYŽIUS!

Viešpatie, dėkojame už globą ir meldžiame: atitolink koronavirusą (COVID-19), o žmonėms suteik atsivertimo malonę, kad vykdytume Dievo valią ir gyventume tiesoje ir meilėje.
DIEVE, LAIMINK! MARIJA, GLOBOK MŪSŲ TĖVYNĘ LIETUVĄ!

Šiais ant epidemijų kryžiaus maldos žodžiais, noriu paprašyti nepamiršti nuolatinės – mūsų visų maldos į ŠV. JUOZAPĄ, kad kuo greičiau pasitrauktų ši epidemija, kad būtų kuo mažiau mirčių nuo šios ir kitų sunkių ligų, kad šeimose įsivyrautų dvasinė ramybė, kad greičiau sugrįžtume į mūsų maldos namus maldos vienybėje.

Dalinuosi šiltais prisiminimais kaip mūsų parapijiečiai aktyviai dalyvavo Kryžių kalno atlaidų išvakarėse (2020 m. liepos mėn. 25 d.) iš Šiaulių katedros nešant Karavyko kryžių į Kryžių kalną. Tai 100 kg dviejų skersinių kryžius, kurį pirmojo karantino metu išdrožė Kelmės r., Lupikuose gyvenantis tautodailininkas Rimantas Paunksnis, kurio kryžiai yra sertifikuoti kaip tautinis paveldas.

Jūsų klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.

Foto: Leono Nekrašo