Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kunigas Ričardas Doveika: „Šiandien esame labiausiai save žudanti valstybė“

Leidykla „Alma Littera“ Kalėdoms išleidžia unikalią knygą – „Kunigas Ričardas“.

Tai galbūt pirmoji tokia atvira knyga apie kunigo gyvenimo kelią. R.Doveika knygos puslapiais keliauja per savo istoriją.

Vaikystė, linksmos išdaigos, tėvai, pirmoji meilė, patyčios mokykloje dėl pasirinkto tikėjimo kelio, atvertos Kunigų seminarijos durys. Kunigo tarnystė. Jo abejonės, jo populiarumo kaina… Tai knyga, kurioje daug Šviesos. Vilties. Išminties. Įsiklausymo.

Tai knyga, kuri ras vietą kiekvieno mūsų namuose. Tikintieji naujai atvertų tikėjimo tiesų, suprantamai aiškinamos Biblijos išminties. Tie, kuriems rūpi mūsų visuomenės skauduliai – pokalbių apie tai. Nusivylę – padrąsinimo. Klausiantieji – atsakymų. Ir mes visi drauge – stabilumo, daugiau šviesos šiame neramiame šiandienos pasaulyje.

LAVASTE, Laima. Kunigas Ričardas. Vilnius: Alma littera, 2020. 432 p.

Lrytas.lt kiekvieną savaitgalį spausdina knygos ištraukas…