Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame giedoti sumos chore

Kviečiame giedoti suaugusius ir jaunimą.