Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 33-ąją Eucharistinę Adoracijos Naktį

Atsiteisimo intencija už save, parapiją,vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2018 m. iš vasario 16-osios į vasario 17–ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
“Monstra te esse Matrem misericordiae !”

PROGRAMA

 • 20.00 – 21.00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.
  Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupo delegatas kancleris kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 22.00 – 23.00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23.00 – 24.00 KRYŽIAUS KELIAS. VADOVAUJA KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS PARENGIAMOJO KURSO STUDENTAI IR JŲ VADOVAS REKTORIUS KUN. DONATAS GRIGALIUS.
 • 00.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. M. MARIJOS DIEVO GIMDYTOJOS GARBEI SU AUŠRINE VALANDŲ LITURGIJA. Vadovauja ir homiliją sako KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS PARENGIAMOJO KURSO VADOVAS REKTORIUS KUN. DONATAS GRIGALIUS.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1.00 – 5.00 KALVARIJOS KALNŲ GIEDOJIMAS. GIEDOS ŽEMAIČIŲ GRUPĖ. VADOVAS GINTARAS NAUDŽIŪNAS.
 • 5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. M. MARIJOS DIEVO GIMDYTOJOS GARBEI SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
  Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname !