Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 36-ąją Eucharistinę Adoracijos naktį

KVIEČIAME į 36-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

iš rugsėjo 14 d. į rugsėjo 15 – ąją
(iš penktadienio į šeštadienį)
Padėkos intencija : Nuolankiai garbiname Šventąjį kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
“Monstra te esse Matrem misericordiae!”

PROGRAMA

20.00 – 21.00.  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.

21.00.    ŠV. MIŠIOS Švč. Jėzaus Širdies garbei su Vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas

Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.

22.00 – 23.00.       Švč. Sakramento Adoracija tyloje

23.00 – 24.00.       Džiaugsmingieji jėzaus gyvenimo slėpiniai . Vadovauja  DT Barboros Žagarietės grupė.  Ats. S. Marcinkienė.

00.00.    ŠV. MIŠIOS Nekalčiausiosios Marijos Širdies garbei su Aušrine valandų liturgija.

Vadovauja ir homiliją sako Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidentas, vykdantis nuodėmklausio tarnystę Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje – kun. Algis Vaickūnas.

Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.

1.00 – 2.00.           Švč. Sakramento Adoracija tyloje.

2.00 – 3.00. Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Vadovauja Šiaulių Pasauliečių Pranciškonų regiono ministrė Gražina Stravinskaitė.

3.00 – 4.00    Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės Legionas.

 4.00 – 5.00. Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Vadovauja DT kunigo Ignaco Štacho grupė. Ats. Vytautas Daunys.

5.00 Šv. MIŠIOS Švč.Trejybės garbei su Rytmetine valandų liturgija.

Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.

Giedos  Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, P. Alseika..

6:00.Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie Išpažįstame !