Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 37-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Padėkos intencija : Šloviname Kristų Karalių. 2018 m. iš lapkričio 24 d. į lapkričio 25 – ąją ( iš šeštadienio į sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Monstra te esse Matrem misericordiae!“

PROGRAMA

 • 20.00 – 21.00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 22.00 – 23.00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23.00 – 24.00 DŽIAUGSMINGIEJI JĖZAUS GYVENIMO SLĖPINIAI .
  Ats. DT Barboros Žagarietės grupė.
 • 00.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI SU AUŠRINE VALANDŲ LITURGIJA.
  Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vik. kun. Vidas Bernardas Sajeta.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. A. Bartulis.
 • 1.00 – 2.00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 2.00 – 3.00. Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.
 • 3.00 – 4.00 GAILESTINGUMO VALANDA. Kančios slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės Legiono nariai.
 • 4.00 – 5.00 GARBINGIEJI JĖZAUS GYVENIMO SLĖPINIAI. Ats. DIEVO TARNO KUNIGO IGNACO ŠTACHO GRUPĖ.
 • 5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBĖS GARBEI SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
  Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, P. Alseika..
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie išpažįstame !