Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 38-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Atsiprašymo ir padėkos intencija. Maldaujame Viešpatį Dievą pasauliui taikos, žmonėms tarpusavio santykių taikos ir sau vidinės taikos. 2018 m. iš gruodžio 31 d. į 2019 m. sausio 1 -ąją ( iš pirmadienio į antradienį)

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo  bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)

Turime grįžti prie Dievo, prie Jėzaus Kristaus Dievo.

PROGRAMA

20.00 – 21.00   Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.

21.00  ŠV. MIŠIOS ŠVČ. jėzaus širdies garbei su Vakarine Valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių Švč. M. Marijos NPP vikaras kun. teol. lic. Tomas Kedušis. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.

22.00 – 23.00   Džiaugsmingieji jėzaus gyvenimo slėpiniai .

                            Ats. DT Barboros Žagarietės grupė.

23.00 – 23.50  Švč. Sakramento Adoracija tyloje.

23:50 – 00.00    Padėkos himnas: „ Tave, Dieve, Garbinam“.

00.00 Himnas : O Dvasia, Viešpatie, nuženk!

ŠV. MIŠIOS Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su Aušrine Valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. A. Bartulis.

     1.00 – 2.00   Naujametinis pasisveikinimas, bendravimas tarpusavyje.

 2.00 – 3.00.  Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai.

Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.

  3.00 – 4.00     Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.

Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės Legiono nariai.

4.00 – 5.00   Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.

                           Ats. DT kunigo Ignaco Štacho grupė.

5.00  ŠV. MIŠIOS Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su Rytmetine Valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas. Giedos  Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, P. Alseika..

6:00     Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie išpažįstame !