Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 40-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš balandžio 26-osios į balandžio 27 – ąją
(iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Garbiname Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių Švč. M.M.N.P.P vik. kun. teol. lic. Tomas Kedušis.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai
  Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT Barboros Žagarietės grupė.
 • 3:00-4:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės legionas.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT kunigo Ignaco Štacho grupė.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!