Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 42-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiouotojo Sopulingąją Motiną 2019 m. iš rugsėjo14-osios į rugsėjo 15 – ąją (iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus tu leidai stovėti kenčiančiai Motinai!”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis. Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. A. Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Papilės Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Rimvydas Marozas. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT Barboros Žagarietės grupė.
 • 3:00-4:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės legionas.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT kunigo Ignaco Štacho grupė.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!