Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 45-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2020 m. iš vasario 28-osios į vasario 29-ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)

„Mūsų pradėtus atgailos darbus; paremk Viešpatie savo malone, kad išorinę savitvardą lydėtų ir nuoširdus vidaus nusiteikimas.”

PROGRAMA

 • 20:00 – 21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00 – 22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis. Giedos Šiaulių Švč. Mergelės Marijos NPP choras, vad. A. Bartulis.
 • 22:00 – 23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00 – 24:00  Jėzus evangelijoje mus kviečia: Likite čia ir budėkite kartu su manimi. Budėkite ir melskitės! (plg. Mt 26,38.41) 
  Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP katechetai.
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Virgilijus Liuima. Giedos Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos choras. Vargonininkė Jolanta Giedraitienė.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-5:00 Kalvarijos kalnų giedojimas. Giedos Žemaičių grupė. Vadovas Gintaras Naudžiūnas.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie išpažįstame !