Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

KVIEČIAME Į 48-ĄJĄ EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME
į 48-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2020 m. iš rugsėjo 14 osios į rugsėjo 15 – ąją (iš pirmadienio į antradienį)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus tu leidai stovėti kenčiančiai Motinai!”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis. Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. A. Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Raimundas Simonavičius. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-3:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės legionas.
 • 3:00-4:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT kunigo Ignaco Štacho grupė.
 • 4:00-5:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Marijos valandos.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!