Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 54-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

KVIEČIAME

į 54-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį. Iš rugsėjo 14-osios į rugsėjo 15 – ąją
(iš antradienio į trečiadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną.”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
  Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  00:00-01:00  Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako kun. Rimvydas Marozas. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 2:00-3:00  Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 3:00-4:00 Gailestingumo vainikėlis. Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pr. Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie išpažįstame !