Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 56-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

KVIEČIAME į 56-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ 2021 m. iš gruodžio 31 d. į 2022 m. sausio 1-ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose.

„Dieve, nekalta Švč. Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų”.

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija.
  Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios choras, vad. P. Alseika.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-23:50  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
 • 23:50-00:00 Padėkos himnas: „Tave, Dieve, Garbinam“.
 • 00:00 HIMNAS: O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK!
 • Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Naujametinis pasisveikinimas, bendravimas tarpusavyje.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 3:00-4:00 Dievo gailestingumo vainikėlis. Kryžiaus kelio apmąstymai. Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. P. Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!