Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 57-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

KVIEČIAME į 57-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Padėkos intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę, pasaulį, už pandemijos įveikimą 2022 m. iš kovo 4- osios į kovo 5 – ąją Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)

PROGRAMA:

20.00 – 21.00 ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA TYLOJE. ASMENINĖ MALDA.

21.00 – 22.00 ŠV. MIŠIOS.

Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis.

VAKARINĖ VALANDŲ LITURGIJA

22.00 – 23.00 ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA TYLOJE.

Vadovauja Kunigai

23.00 – 24.00 ROŽINIS I-OJI DALIS DŽIAUGSMINGIEJI JĖZAUS SLĖPINIAI.

24.00 – 1.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI.

Vadovauja ir homiliją sako klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas.

AUŠRINĖ VALANDŲ LITURGIJA

1.00 – 2.00 ROŽINIO II-OJI DALIS Šviesos slėpiniai.

2.00 – 3.00 . ROŽINIO III-OJI DALIS. Kančios slėpiniai.

3.00 – 4.00 DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS IR LITANIJA. KRYŽIAUS KELIAS.

4.00 – 5.00 ŠVENTO RAŠTO SKAITYMAS.

5.00 – 6.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBĖS GARBEI.

Vadovauja ir homiliją sako Vikaras kun. Raimundas Šnapštys.

RYTMETINĖ VALANDŲ LITURGIJA

6.00 – 7.00 ROŽINIO IV-OJI DALIS Garbės slėpiniai.