Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 58-ąją Eucharistijos adoracijos naktį

KVIEČIAME į 58-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės 21:00 val. Šv. Mišių auka ir tęsis iki 7:00 val. ryto. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 24:00 val. ir 5:00 val.

Adoracijos intencija – į Dievo Gailestingumą, padėka už Šiaulių vyskupiją ir Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį minint 25 metų jubiliejų.

Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!

Esate laukiami!