Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 61-ąją Eucharistijos adoracijos naktį

KVIEČIAME į 61-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės lapkričio 19 d. 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

Adoracijos intencija – šloviname Kristų Karalių!

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!