Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 62-ąją Eucharistijos adoraciją

KVIEČIAME į 62-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJĄ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Gruodžio 31 d., šeštadienį, po vakarinių 18:00 val. Šv. Mišių prasidės Švč. Sakramento adoracija. Nuo 22:00 val. vyks transliacija per Marijos radiją www.marijosradijas.lt

23:00 val. J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šv. Mišias už 2022 metus. Atsiprašymo ir padėkos intencija „Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose“. Bus giedamas himnas „Tave Dieve Garbinam“.

„Dieve, nekalta Švč. Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų”.

Naujų Metų dieną, t.y. sausio 1 d., sekmadienį, 08:00 val. ryto Šv. Mišių nebus.

Esate laukiami!