Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 64-ąją Eucharistijos Adoracijos naktį

KVIEČIAME į 64-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės balandžio 14 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

Atvelykis, Gailestingumo sekmadienis – balandžio 16 d.

Padėkos intencija už Šiaulių vyskupiją ir vyskupą, Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II-ojo minint 30 m. vizitą Lietuvoje, už Bažnyčią, mūsų parapiją, Tėvynę Lietuvą.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!