Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 68-ąją Eucharistijos Adoraciją

KVIEČIAME į 68-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJĄ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Gruodžio 31 d., sekmadienį, po 18 val. šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas tylos adoracijai ir meditacijai. 23 val. JE vyskupas Eugenijus Bartulis atnašaus Šv. Mišias palydėdamas mus visus į Naujus 2024 metus. Po Šv. Mišių bendra agapė parapijos salėje.

Nuo 23:00 val. Marijos radijas – http://www.marijosradijas.lt/ transliuos JE vyskupo atnašaujamą Šv. Mišių auką iš mūsų bažnyčios.

Šv. Mišių atsiprašymo ir padėkos intencija „Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose“. Už mūsų parapiją. Už Tėvynę Lietuvą.

Bus giedamas himnas „Tave Dieve Garbinam“.

„Dieve, nekalta Švč. Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų”.

Visiems parapjiečiams linkime palaimintų 2024 metų!