Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 71-ąją Eucharistijos Adoracijos Naktį

KVIEČIAME į 71-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės birželio 7 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto.

Penktadienį po Devintinių – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šeštadienį po Devintinių – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies minėjimas. Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės – Motinos Marijos Širdį. Padėkos intencija už Tėvynę Lietuvą. Meldžiame taikos pasaulyje.

21:00 val. šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Kitos Šv. Mišios – 24:00 ir 5:00 val. ryte.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!