Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į Eucharistinę adoracijos naktį

Kviečiame į Eucharistinę adoracijos naktį, atsiteisimo intencija 2016 m. iš gruodžio 31-osios į 2017 m. sausio 1-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

„Išsaugokite savąjį tikėjimą! Įrodykite, kad esate tikri krikščionys, gyvenantys Viešpaties meile!”

PROGRAMA

 • 20.00 – 21.00 Švč. Sakramento garbinimas. Šlovinimas. Meditacijos. Vadovauja kleb. kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.
                          Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios jaunimo  choras, vad. Rasa Kauneckaitė.
 • 21.00          ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.                            Vadovauja ir homiliją sako kun. Stanislovas Žukauskis.
                     Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios jaunimo  choras, vad. Rasa Kauneckaitė.
 • 22.00 – 23.00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje.  
 • 23.00 – 24.00 DŽIAUGSMO SLĖPINIAI . Vadovauja  Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės grupė.  Ats. Stasė Marcinkienė.
 • 00.00         ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI UŽ PRAĖJUSIUS METUS.SU AUŠRINE                        VALANDŲ LITURGIJA.
                     Vadovauja ir homiliją sako  J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
                      Giedos  Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 1.00 – 2.00     Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 2.00 – 3.00. Šviesos SLĖPINIAI. Vadovauja Pasauliečių Pranciškonų Ordino nariai, Ats. Liudmila Juciuvienė.
 • 3.00 – 4.00    KANČIOS SLĖPINIAI    IR    GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS. Vadovauja  Švč. M. Marijos  Aušros Žvaigždės Legiono nariai. Vadovė Nijolė Veitaitė.
 • 4.00 – 5.00       GARBĖS SLĖPINIAI. VADOVAUJA DIEVO TARNO KUNIGO IGNACO ŠTACHO GRUPĖ. Ats. Eglė Linkevičienė.
 • 5.00       ŠV. MIŠIOS ŠVČ. M. MARIJOS DIEVO GIMDYTOJOS GARBEI SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
                        Vadovauja ir homiliją sako kleb. kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.
                        Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Kornelijus Luotė.