Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kvietimas

Rožinio kelio Šiaulių sk. aktyvas kviečia į Rožinio kelią.

Lapkričio 8 d.  po 18 val. Šv. Mišių iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios į Donelaičio kapines.