Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kvietimas į Gavėnios rekolekcijas

Mūsų parapijos klebonas kun. Gintaras Jonikas kviečia visus kovo 22 d., penktadienį nuo 16 val. į Gavėnios rekolekcijas su kun. Algiu Vaickūnu. Rekolekcijos vyks ir šeštadienį, kovo 23 d. ryte nuo 9 val., po pietų nuo 16 val.