Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į Šv. Mišias už A†A kun. Saulių Paliūną


Mieli Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos parapijiečiai, šiauliečiai ir kitų parapijų žmonės!

Kviečiame į A†A  kunigo Sauliaus Paliūno pirmąsias mirties metines 2023 m. sausio 13 d., penktadienį.

14 val. prie kunigo kapo Šiaulių katedros šventoriuje malda ir paminklo pašventinimas.

15 val. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje J.E. vyskupas E. Bartulis ir kiti vyskupai bei kunigai aukos Šv. Mišias už A†A  kun. Saulių Paliūną.

Kviečiame parapijiečius ir geros valios tikinčiuosius maldingai dalyvauti.

Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie…