Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės).

Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės).

Mirusiųjų paminėjimas. Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Šv. Mišios aukojamos :

  • 8:00 val.
  • 9:30 val.
  • 11:00 val.
  • 12:30 val. su geduline procesija bažnyčioje.
  • 18:00 val.

Vėlinių aštuondienio metu ( lapkričio 1 – 8 d. ), visos Šv. Mišios aukojamos Jūsų aukotojų intencijomis.

      Esate laukiami.