Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Liepos mėn. parapijoje

  • Liepos 2 d.-Švč. M. Marija, Šeimų Karalienė.
  • Liepos 8 d. ir liepos 11 d. yra užsakytas autobusas į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kurie norite vykti, registruokitės pas kleboną.
  • Liepos 13 d. 18 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
  • Liepos 25 d. sekmadienį sumos (12:30 val.) nebus.
  • Liepos 25 d. 15 val. Kryžių kalno atlaidai. (išvakarėse –liepos 24 d. 19 val. Kryžių kalne einamas kryžiaus kelias).

Esate laukiami