Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Liepos – rugpjūčio mėn. parapijoje

Liepos 15 d. sekmadienį sumos metu 12:30 val. neopresbyteris (naujai įšventintas kunigas) Raimundas Šnapštys aukos Primicijų (iškilmingas Pirmąsias Šv. Mišias) .

Liepos 28 d. šeštadienį Kryžių kalno atlaidų išvakarės. 19 val. kryžiaus kelias aplink Kryžių kalną.

Liepos 29 d. sekmadienį 15 val. Kryžių kalno atlaidai. O mūsų bažnyčioje Sumos 12:30 val. Šv. Mišių nebus.

Rugpjūčio 14 d. antradienį į rugpjūčio 15 d. trečiadienį Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje visą parą. Pradžia rugpjūčio 14 d. 8:00 val. Pabaiga rugpjūčio 15 d. 8:00 val.

Rugpjūčio 15 d. trečiadienį – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų. (ŽOLINĖ). Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. Visose Mišiose bus šventinami derliaus vaisiai ir žolynai.

Esate visi laukiami.