Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kviečiame aplankyti Šiaulių vyskupijos internetinį tinklalapį Lietuvos vaikų šventumo garsas – sventumogarsas.lt

Svetainėje JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis rašo:

Siekdamas Dievo tautos gerovės ir trokšdamas didesnės sklaidos apie kilnių Lietuvos vyrų bei moterų šventus gyvenimus paskyriau 2020 m. vasario 12 d. Vyskupo dekretu Nr.PD-013/20 Šiaulių vyskupijos kunigą Marių Dyglį įkurti ir prižiūrėti Šiaulių vyskupijos internetinį tinklalapį „Lietuvos vaikų šventumo garsas“, kuriame atsispindėtų Dievo tautos lūkesčiai kaip vox populi apie Lietuvos šventuosius, palaimintuosius, Dievo tarnus, teisuolius, iškeliavusius pas Viešpatį šventumo garse.
Tegul vox populi et fama sanctitatis filiorum Lituaniae padeda mūsų Tėvynės vaikams eiti pas Viešpatį meilės, tiesos ir šventumo keliu, padedant angelams ir šventiesiems.
Tam tikslui turi tarnauti šis Lietuvos vaikų šventumo garso tinklalapis.

Svetainėje rasite daug informacijos ir apie Dievo tarną sovietinių lagerių kankinį Mečislovą Jurevičių, kurio beatifikacijos byla pradėta mūsų parapijoje. Skaityti čia