Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Marija, Fatimos Mergelė, Dievo Motina

Rugpjūčio 28 d., penktadienį, 11 val. mūsų bažnyčioje lankėsi:

Asociacija-TFP-Tradicija, Šeima, Nuosavybė, 

ginanti ir propaguojanti katalikiškąsias vertybes, įvardintas organizacijos pavadinime. Ši organizacija atvyko su Marija, Fatimos Mergele, Dievo Motina.

Smagu pasidalinti šiomis džiaugsmingomis akimirkomis!