Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Meldžiamės už A†A popiežių emeritą Benediktą XVI

Sausio 5 d., ketvirtadienį, 10:30 val. vyks laidotuvių Šv. Mišios ir laidotuvių apeigos, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus.

 Nuo 10:30 per LRT televiziją vyks tiesioginė transliacija iš Šv. Petro bazilikos Romoje.

Nuo 10:30 aštuonias minutes (tiek popiežius Benediktas XVI vadovavo Bažnyčiai) skambės mūsų bažnyčios bei kitų bažnyčių varpai.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Amžiną atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!