Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Mirusiųjų artimųjų šventovė

Ačiū visiems, atsiliepusiems į kvietimą ir atnešusiems savo mylimų, brangių žmonių nuotraukas, ačiū, padėjusiems jas gražiai sustatyti prie altoriaus, jį papuošti.

Šiandien apie šią gražią iniciatyvą – reportažas LNK laidoje @Labas vakaras, Lietuva.

MIRUSIŲJŲ ARTIMŲJŲ NUOTRAUKŲ ŠVENTOVĖ bažnyčioje bus visą Vėlinių Oktavą, ją galite aplankyti iki lapkričio 8 d.