Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pamaldų laikas

SEKMADIENIAIS

  • 08:00 Votyva
  • 09:30 Jaunimo
  • 11:00 Vaikų
  • 12:30 Suma
  • 18:00 Vakaro

ŠEŠTADIENIAIS

  • 10:00 ir 18:00 (Vakaro) 

ŠIOKIADIENIAIS

  • 08:00  Ryto
  • 18:00  Vakaro

KITOS PAMALDUMO PRAKTIKOS

Gegužinės pamaldos 17:00
Birželinės pamaldos 17:00
Rožinio malda spalio mėn. 17:00
Kryžiaus kelio apmąstymas (gavėnios penktadieniais) – 17:00
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS PIRMAISIAIS MĖNESIŲ:

Pirmadieniais18.00 val. į Šv. ARKANGELĄ MYKOLĄ
Antradieniais8:00 val. į Šv. ANTANĄ
18:00 val. į Šv. JONĄ PAULIŲ II-AJĮ
Trečiadieniais18:00 val. UŽ AUKOTOJŲ MIRUSIUS
Ketvirtadieniais18:00 val. į Šv. JUOZAPĄ
Penktadieniais8:00 val. į pal. Teofilių
18:00 val. į Švč. JĖZAUS ŠIRDĮ
Šeštadieniais18:00 val. į Švč. M. MARIJĄ
Sekmadieniais12:30 val. į DIEVO GAILESTINGUMĄ

TREČIAISIAIS mėnesių sekmadieniais 12:30 Sumos metu meldžiamės už adoruotojus.

Bažnyčia atidaroma: 07:30, uždaroma 18:30.

KLEBONIJOS RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Darbo dienomis 09:00 – 18:00.
Pietūs: 13:00 – 14:00.
Tel. nr. 8 41 500010
Mob. tel. 8 677 34177
El. paštas: info@mmnprasidejimas.lt

ADRESAS

Gegužių g. 57, LT – 78327 Šiauliai