Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pamaldų laikas

SEKMADIENIAIS

  • 8:00 Votyva
  • 9:30 Jaunimo
  • 11:00 Vaikų
  • 12:30 Suma
  • 18:00 Vakaro

ŠEŠTADIENIAIS

  • 10:00 ir 18:00 (Vakaro) 

ŠIOKIADIENIAIS

  • 8:00  Ryto
  • 18:00  Vakaro

SEKMADIENIO SUMOS ŠV. MIŠIOS – vasaros metu (liepos – rugpjūčio mėn.) 11 val., kitu metu – 12:30.

KITOS PAMALDUMO PRAKTIKOS

Gegužinės pamaldos 17:30
Birželinės pamaldos 17:30
Rožinio malda spalio mėn. 17:30
Kryžiaus kelio apmąstymas (gavėnios penktadieniais) – 17:30
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS PIRMAISIAIS MĖNESIŲ:

Pirmadieniais18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
Antradieniais18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
Trečiadieniais18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
Ketvirtadieniais18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
Penktadieniais8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo.
18:00 val.  meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
Šeštadieniais18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Sekmadieniais8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą.

Kiekvieną šeštadienį 10:00 val. sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius.

Švč. Sakramentas garbinimui išstatomas sekmadieniais po 8:00 val. rytinių šv. Mišių.

PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.

TREČIAISIAIS mėnesių sekmadieniais 12:30 Sumos metu meldžiamės už parapijos geradarius ir Švč. Sakramento adoruotojus.

Bažnyčia atidaroma: 7:30, uždaroma 18:30.

KLEBONIJOS RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Darbo dienomis 9:00 – 18:00.
Pietūs: 13:00 – 14:00.
Tel. nr. 8 41 500010
Mob. tel. 8 677 34177
El. paštas: info@mmnprasidejimas.lt

ADRESAS

Gegužių g. 57, LT – 78327 Šiauliai