Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Bažnyčios choro istorija

Bažnyčia atidaryta 1993 m. gruodžio 8 d. Pirmoji choro vadovė Rita Razmaitė, vėliau su choru dirbo Juozas Lygutas.

Klebono pareigas pradėjus eiti kun. A. Jokūbauskui , 1996 m. kovo mėnesį chorui vadovauti pradėjo Mindaugas Žalalis, kuris dirbo iki 2000 metų. 2000-2002 m. chorui vadovavo Viga Narbutienė.

Klebonui kun. A. Urbeliui pakvietus, nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2014 metų sausio 1 d. chorui vadovo Mindaugas Žalalis ir Stasys Žalalis.

Choras dalyvavo Kryžių kalno atlaidų programose, paruošė atlaidų repertuarą, giedojo atlaiduose Šiluvoje, didžiųjų atlaidų metu, šv. Antano atlaiduose Žukančių bažnyčioje, įvairiuose renginiuose Šiaulių mieste.