Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Bendrijos ir organizacijos

Marijos Legionas „Aušros žvaigždė“

Marijos Legionas yra tarptautinis katalikų pasauliečių judėjimas, įkurtas 1921-07-07 Airijos sostinėje Dubline. Tai katalikų judėjimas, padedantis Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus: žmonėms, atitolusiems nuo Dievo, neša Gerąją Naujieną, siekia atvesti juos prie Dievo. Marijos Legiono šūkis – „Per Mariją prie Jėzaus“.

.Marijos Legiono bruožai: bendra malda; tiksliai apibrėžtas apaštalavimo darbas; kassavaitinis susitikimas.

Legiono narių uždavinys – pakviesti, paraginti, paaiškinti tikėjimo prasmę, melstis už žmonių atsivertimą, kai susiduriama su nesusituokusiomis šeimomis, nekrikštytais vaikais, nepriėmusiais pirmosios Komunijos žmonėmis ir pan. Legiono nariai jiems tarpininkauja, pataria pagalbos kreiptis į kunigą.

Pagrindiniai darbai, kuriuos atlieka parapijos Marijos legionieriai: lanko šeimas; reikalui esant, pakviečia ir palydi kunigą pas ligonius; visi nariai (aktyvieji ir pagalbininkai) kasdien meldžiasi ir kalba Rožinį dvasios vadovo ar parapijos klebono nurodytomis intencijomis.

Susidomėjusius Marijos Legiono veikla nuoširdžiai kviečiame įsijungti.

Parapijos legionieriai renkasi kiekvieną trečiadienį 18.00 val. adresu: Gegužių 57, Šiauliai


Parapijos Marijos Legiono Pirmininkė Ieva Galdikienė tel. nr. 8 41 464432