Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos katechetų susirinkimas

Pasiruošimo Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams pamokos parapijoje jau prasidėjo.

Katechetai dėl pamokų tvarkaraščio mokinius informuos asmeniškai.

Katechetai ir kunigai sekmadieniais po Šv. Mišių pasirašys lankomumo knygutėse – būkime drausmingi, kantrūs ir dėmesingi.

Kiekvieną besimokantį vaiką sekmadienais į bažnyčią atlydi bent vienas iš tėvelių ar šeimos narių, kad vaikas išmoktų kaip reikia melstis ir elgtis bažnyčioje. Tėvai yra atsakingi už vaikus, kad jie saugiai ateitų į bažnyčią ir sugrįžtų atgal į namus.