Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos klebono kun. Gintaro Joniko kvietimas

Parapijos klebono kun. Gintaro Joniko kvietimas dalyvauti Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šv. Mišiose ir iškilmingoje procesijoje 2024 03 31 d. 8:00 val.