Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos laikraštis Nr. 2

Jau turime antrąjį, kalėdinį parapijos laikraščio numerį. Jame – kalėdiniai sveikinimai ir padėka už tarnystę parapijoje. Skiltyje „Mūsų parapijos šviesuliai“ – kun. Gintaro Joniko pokalbis su ilgamete adoruotoja Nijole Vežikauskiene. Karolina Dambrauskaitė pasakoja apie parapijos jaunimo chorą ir jo istoriją, Laima Butkuvienė – apie Sumos chorą. Irena Ramaneckienė parengė straipsnį apie Dievo tarną, sovietinių lagerių kalinį Mečislovą Jurevičių. Kun. Gintaras Jonikas pasakoja apie parapijos šventoriuje sukurtą Lietuvos senosios kalvystės kryžių nuolatinę ekspoziciją.

Parapijos laikraštį galite pasiimti bažnyčioje.

Ačiū visiems rašiusiems ir prisidėjusiems, lauksime kitų numerių!