Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos laikraštis

Parapijos jubiliejaus proga buvo išleistas pirmasis parapijos laikraščio numeris. Jame – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, LR Seimo nario dr. Stasio Tumėno sveikinimai, klebono kun. Gintaro Joniko pokalbis su architektu Dariumi Jakubausku, kuris projektavo bažnyčią ir Lurdą, kun. Jordano Urbono ir Irenos Ramaneckienės straipsnis apie jubiliejaus svarbiausią akcentą – Lurdą bei parapijos išskirtinę koplytelę, kurioje vyksta amžinoji Švč. Sakramento adoracija.

Pirmajame laikraščio numeryje daug dėmesio skiriama parapijoje veikiančiomis maldų grupėmis ir organizacijoms. Parapijoje buriasi Motinos maldoje, Dievo žodžio skaitymo grupelė, Caritas, Gyvojo Rožinio maldos grupė, samariečiai. Visi norintys esate kviečiami prisijungti prie šių grupių ir organizacijų veiklos.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie pirmojo parapijos laikraštuko kūrimo, parengusiems straipsnius apie savo grupeles, Irenai Ramaneckienei, koordinavusiai darbą. Ačiū!

Keletą parapijos laikraščio straipsnių galite paskaityti čia

Laikraštį spausdino UAB „Šiaulių spaustuvė“, maketavo UAB „Šiaulių kraštas“.