Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos vaikai Pasaulinėje vaikų adoracijoje

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokia yra Dievo karalystė“ (Mk 10, 13).

Spalio 4 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Praisdėjimo bažnyčioje vyko Pasaulinė vaikų adoracija. Adoraciją pradėjo kunigas Gediminas Kasperavičius, kuris vaikams papasakojo, kas yra Švč. Sakramentas bei adoracija. Parapijos mokyklų: Romuvos, Dainų, Gytarių, Gegužių, Sandoros progimnazijų mokiniai su meile, gerumu kalbėjo Rožinį už savo šeimas, kunigus, mokytojus, draugus.

Vaikai širdelėse užrašė savo prašymus, padėkas. Palaiminti Švenčiausiuoju Sakramentu mokiniai neš dievišką meilę ir dalinsis su visais.

Informaciją parengė:
Violeta Dališanskienė ir Laisva Jankauskienė