Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pasaulinė ligonių diena

Šv. Mišios už ligonius buvo aukojamos 8.00, 10.00, 17.00 ir 18.00 val. Buvo skelbiama, kad jei Jūsų namuose yra vyresnio amžiaus žmonių, negalinčių patiems atvykti į bažnyčią atlikti Šv. Išpažintį, sudarytume sąlygas atvykti į Šv. Mišias.

Nepabūgę šaltos dienos, keliais mikroautobusais atvyko į 10.00 val. aukojamas  Šv. Mišias Šiaulių Socialinių paslaugų centro lankytojai kartu su savo socialinėmis darbuotojomis. Buvo teikiamas Ligonių Sakramentas. Po Šv. Mišių susitiko su parapijos klebonu kun. mons. Vytautu Kadžiu, kuris kiekvienam įteikė po šv. paveiksliuką. Išeidami iš bažnyčios užsuko maldai į Švč. Sakramento koplyčią. Klebonas papasakojo apie Švč. Sakramento koplyčios svarbą ir visi pasimeldę, kupini įspūdžių, su geromis nuotaikomis, nusipaveikslavę prie bažnyčios ir, vienas kitam padedant, grįžo atgal į Centrą. Išvykdami prižadėjo atvykti ir kitais metais.              

 
Akimirkos iš 10.00 val. aukojamų Šv. Mišių: