Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pedagoginių-psichologinių žinių kursai

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras dalinasi informacija apie pedagoginių – psichologinių žinių kursus, kurie naudingi dirbantiems ar ketinantiems dirbti su jaunimu, organizuoti jaunimo veiklas. Nors kursus rengia ateitininkai, dalyvauti gali visi norintys nuo 17 metų amžiaus. 

Informacija:

Ateitis.lt

Asmenys, pabaigę šiuos kursus, taip pat gali įsitraukti į ateitininkų organizuojamas veiklas, būti vadovais stovyklose, akademijose ir lt. veiklose.