Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Penktoji Eucharistinė adoracijos naktis iš birželio 7-osios į 8-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

2013 m. iš birželio 7-osios į 8-ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)
intencija: Viešpatie, išgrynink mūsų tikėjimą!

„Bet ar tikrai tikėjimas – klausiame savęs – yra ta jėga, kuri gali perkeisti mūsų gyvenimą, mano gyvenimą?

Kur mus rasti pagrindinę tikėjimo formulę?

Kur rasti tas tiesas, kurios buvo ištikimai perduotos ir kurios yra šviesa mūsų kasdieniam gyvenimui?

Atsakymas paprastas: Credo, Tikėjimo išpažinime.“ (Pop. Benediktas XVI, 2012.10.17).

P R O G R A M A

20.00 – 21.00 Džiaugsmo slėpiniai, 1-oji Rožinio dalis. Malda su apmąstymu ir giesme.
Vadovauja Švč. M. Marijos NP parapijos Užtarimo maldos grupė.  Ats. Aušra Kušlienė.
21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
su Vakarine Valandų liturgija.
Giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Atsilyginimo malda.
Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.
Vadovauja ir homiliją sako J. E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis.
Giedos Šiaulių kultūros centro Vaikų vokalo studijos „Ro ko ko“, vad. Rasa Kauneckaitė.
22.00 – 23.00 Adoracija tyloje.
00.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
su Aušrinės Valandų liturgija.
Giedama Švč. M. Marijos litanija.
Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas.
Vadovauja ir homiliją sako kun., teol. lic. Tadas Rudys,
Kairių Švč. Mergelės Marijos, belaisvių vaduotojos parapijos klebonas.
Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras. Vad. Mindaugas Žalalis.
2.00 – 3.00 ŠVIESOS SLĖPINIAI, 2-oji Rožinio dalis. malda su apmąstymu ir giesme.
Vadovauja Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės v. maldos grupė.
Ats. Stasė Marcinkienė. Giedojimui vadovauja Mindaugas Žalalis.
3.00 – 4.00 KANČIOS SLĖPINIAI, 3-ioji Rožinio dalis. Malda su apmąstymu ir giesme.
Vadovauja Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro maldos grupė. Ats. Jurgita Steckytė.
Giedojimui vadovauja Mindaugas Žalalis.
4.00 – 5.00 GARBĖS SLĖPINIAI, 4-oji Rožinio dalis. Malda su apmąstymu ir giesme.
Vadovauja Švč. M. Marijos NP parapijos Tikybos mokytojos. Ats. Danutė Kratukienė.
Giedojimui vadovauja Mindaugas Žalalis.
5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
su Rytmetine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako mons. Vytautas Kadys, parapijos klebonas.
Giedos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčios choras.
Vad. Mindaugas Žalalis.

Patariame atsinešti „Liturginį maldyną“, rožančių.
Kas negalėsite dalyvauti šioje EAN, kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8-699-87043

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracijos naktis
Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais:   6,12,17,21,24,29 (bilieto kaina = 1,80 Lt) ir maršrutiniais taksi: 36,42,47, 51, 54. 55 (bilieto kaina = 2,00 Lt)

Kitos planuojamos Eucharistinės adoracijos naktys (EAN)  2013 metais: rugsėjo 13 – 14; lapkričio 22 – 23 ir gruodžio 31 – 2014 m. sausio 1.

Kviečiu                                                           Laiminu

Mons. Vytautas Kadys,                    J. E. vysk. Eugenijus Bartulis,

bažnyčios klebonas                                  Šiaulių vyskupas