Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pirmoji Eucharistijos Adoracijos naktis 2024 metais

Šiemet Pirmoji Eurcharistijos Adoracijos naktis mūsų bažnyčioje vyko vasario 23 d,, iš penktadienio į šeštadienį.

21 val. šv. Mišias aukojo JE vyskupas Eugenijus Bartulis. Atsiteisimo intencija už save, parapiją ir šeimas, sveikatą, vyskupiją. Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą, taiką pasaulyje.

Po jų meldėmės Adoracijos koplyčioje su kun. Jordanu. Kitos šv. Mišios vyko 24 ir 5 val. ryte.

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Kitos planuojamos 2024 metų Eucharistijos adoracijos naktys čia

† Mt 5, 20–26: eik pirma susitaikyti su broliu.
69-oji naktinė Švč. Sakramento adoracija iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios: šv. Mišios su vakarine valandų liturgija. Evangeliją skaito klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, homiliją sako Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis

69-oji Naktinė Švč. Sakramento adoracija iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios. Šv. Mišias aukoja Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis. Evangeliją skaito klebonas kun. Ginaras Antanas Jonikas. Vakarinę valandų liturgiją skaito Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.
Vargonais groja Pranciškus, gieda Gintarė, Deimantė ir Pranciškus.
2024 m. vasario 23 d. 21 val. šv. Mišios.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios adoracijos koplyčios su kunigu Jordanu Urbonu.
2024 m. vasario 23 d. 22 val.