Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pirmosios Šv. Komunijos šventės

2022 m. gegužės mėn. vyksta parapijos vaikų Pirmosios Šv. Komunijos šventės.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

Kelios akimirkos parapijos FB paskyroje: nuotraukos ir video