Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Popiežius Pranciškus melsis už taiką Rožinio malda

Kaip pranešė Popiežiškoji naujosios evangelizacijos skatinimo taryba, baigiantis Marijos mėnesiui Šventasis Tėvas Pranciškus melsis už taiką Rožinio malda. Ši popiežiaus malda taps vilties ženklu pasauliui, kenčiančiam nuo karo Ukrainoje ir sužeistam kitų vis dar vykstančių karų smurto. Antradienį, gegužės 31 d. 19 val. Lietuvos laiku Popiežius melsis Rožinį Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikoje esančios Marijos Taikos Karalienės statulos papėdėje. Ši skulptūra sukurta 1918 m., kuomet popiežius Benediktas XV, melsdamas Mergelę Mariją, kad užsibaigtų I pasaulinis karas, paprašė skulptorių Gvidą Galli sukurti Marijos Taikos Karalienės, savo pakelta kairiąja ranka įsakančios karui sustoti, o dešinėje laikančios Kūdikėlį Jėzų, statulą. Sekdami tradiciją, tikintieji Mergelės Marijos statulos papėdėje sudeda popierėlius su savo maldos intencijomis. Prieš pradėdamas savo maldą antradienį popiežius statulos papėdėje padės gėlių vainiką.

Su popiežiumi drauge melsis vaikai, neseniai priėmę Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, šeimos, priklausančios Romos ukrainiečių bendruomenei, skautai, Vatikano žandarmerijos ir Popiežiškosios šveicarų gvardijos nariai, trijų Romos parapijų, dedikuotų Mergelei Marijai Taikos Karalienei, tikintieji ir kiti asmenys. Drauge su popiežiumi bazilikoje Rožinio malda melsis viena ukrainiečių šeima, karo aukų giminaičiai bei būrys karo kapelionų su kariais.

Į Šventojo Tėvo Pranciškaus maldą už taiką antradienio vakare įsitrauks žymiausios tarptautinės tų kraštų, kurie kenčia ar yra nukentėję nuo karo, Marijos šventovės. Susijungę tiesioginiu ryšiu su Romos Didžiąja Švč. Mergelės Marijos bazilika, šiose šventovėse tikintieji Rožinį melsis drauge su popiežiumi. Tarp svarbiausių maldoje dalyvausiančių Marijos šventovių paminėtinos Zarvanicios Dievo Motinos šventovė Ukrainoje, Sayidat al-Najat katedra Irake, Mergelės Marijos Taikos Valdovės katedra Sirijoje ir Mergelės Marijos Arabijos Karalienės katedra Bahreine. Taip pat maldoje dalyvaus Čenstakavos, Loreto, Gvadelupės, Lurdo ir kitos Marijos šventovės.

Visi pasaulio tikintieji kviečiami jungtis į popiežiaus Pranciškaus maldą Taikos Karalienei.

Šaltinis: Lietuvos vyskupų konferencija