Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Prašymas skirti 1,2% GPM

„Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui!“. Kol 3, 23-24

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2022 m. gegužės 2 d.

Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti šioje svetainėje adresu: http://deklaravimas.vmi.lt pasirinkus skiltį Deklaravimas – Pildyti formą.

Iš anksto dėkojame už Jūsų darbus, daromus iš širdies.
Sekmadieniais ir švenčių dienomis mūsų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijiečius ir bažnyčios geradarius bei rėmėjus.

PARAMĄ GALITE PRAVESTI ELEKTRONINIU BŪDU:

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas
LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas: 192057666
Gegužių g. 57 , LT- 78327, Šiauliai
Telefonai pasiteiravimui: 841 500010 ; +370677 34177

Telaimina Dievas tolimesnį Jūsų darbą, kad buvote jautrūs mūsų prašomiems žodžiams ir siekiams.
Tik meilė ir supratimas gali prikelti pasaulį kilnesniam gyvenimui.

Jūsų klebonas GINTARAS ANTANAS JONIKAS