Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Rugpjūčio mėn. parapijoje

• Rugpjūčio 10 d. 18 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

• Rugpjūčio 15 d. – ŽOLINĖ – Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų. Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. Visose Šv. Mišiose bus šventinama šių metų derliaus vaisiai ir žolynai bei gėlės.
• Žolinės šventės tęsinys 15 val. Beržynėlio poilsio ir laisvalaikio parke, o 17 val. – Žaliūkių malūne.

• Rugpjūčio 27 d., penktadienį, 8 val. Šv. Mišiose melsimės dėkodami Dievui už Lietuvos laisvę. Dalyvauja Asociacija – TFP – „Tradicija, Šeima, Nuosavybė“ nariai. Ši organizacija atvyksta su Marija, Fatimos Mergele, Dievo Motina.

• Rugpjūčio 29 d., sekmadienį – PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA. Piligrimų eisena į Šiluvą iš Tytuvėnų (vadovauja vyskupas Eugenijus Bartulis).
Nuo Katauskių gyvenvietės (vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas).
12 val. – Dėkojame Dievui už 31-erius Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės metus.

• Kviečiame mokytojus ir mokinius atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją prieš naujus mokslo metus.

Esate laukiami.